lördag 28 februari 2009

088. Skapa världens största fildelningstjänst i en handvändning



088. Create the world’s largest file-sharing service in a twinkling.

088. Erschaffe den größten File-Sharing-Service der Welt im Handumdrehen.

088. Мгновенно создай крупнейший в мире файлообменный сервис.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar