lördag 28 februari 2009

006. Ta tydligt ställning för något positivt och oumbärligt.
006. Take a powerful stance for something positive and essential.
006. Setze dich stark für etwas positives und notwendiges ein.
006. Вступи в борьбу за что-нибудь позитивное и нужное

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar