lördag 28 februari 2009

060. Håna och förlöjliga ständigt alla aspekter av copyright060. Continuously mock and ridicule all aspects of copyright.
060. Mach dich immer über alle Aspekte des Copyrights lustig.
060. Всегда потешайся над всеми аспектами копирайта.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar