lördag 28 februari 2009

066. Se till att väl förankra grundinställningen att all hårdvara är överprisad066. Make sure to thoroughly establish the claim that all hardware is overpriced.

066. Setze die Meinung durch, alle Hardware sei überteuert.

066. Распространяй мнение, что хард стоит слишком дорого.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar