lördag 28 februari 2009

051. Gör en hundralista på ett lyckat projekt051. Make a “100 list” for successful projects.
051. Mach eine “100-Liste” für erfolgreiche Projekte.
051. Составь список ста успешных проектов.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar